Про видання

Науковий вісник Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки.

Галузь науки: економіка

ISSN видання: 2521-120Х

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ №21000-10800Р від 25.09.2014 року

Фахова реєстрація видання: Видання входить до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 29 грудня 2014 № 1528.

Міжнародні цифрові ідентифікатори: кожному опублікованому матеріалу (статті) присвоюється цифровий ідентифікатор DOI на підставі Наказу МОН України від 15 січня 2018 № 32 та договорів із ТОВ «Інтернаука» про надання послуг із реєстрації та активізації префікса DOI в міжнародній системі бібліографічних посилань Сrossref.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська

Засновник видання: Миколаївський  національний  університет  імені В. О. Сухомлинського (код ЄДРПОУ 02125444)

Програмні цілі: розвиток економічної  науки

Періодичність видання: 2 (два) рази на рік: червень (статті приймаються до 20 квітня) та грудень (статті приймаються до 20 листопада)

 

Редакція «Наукового вісника Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського» запрошує науковців до публікації власних наукових розробок, не опублікованих  раніше, у фаховому виданні.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та за порушення прав інтелектуальної власності інших осіб несуть автори статей.

 

КОНТАКТИ:

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030

Факультет економіки 

Телефон: 0507467395 – Тетяна Іванівна Ткаліч – к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та економіки,  відповідальний секретар Наукового вісника Миколаївського національного університету імені   В. О. Сухомлинського. Економічні науки.

Е-mai: metti555@ukr.net