Редакційна колегія

 

Валерій БУДАК    

 

Іван КІЩАК 

Тетяна СТРОЙКО

Тетяна ТКАЛІЧ    

доктор технічних наук, професор, член-                               кореспондент НАПН України; голова редакційної колегії;

доктор економічних наук, професор, головний редактор;

доктор економічних наук, професор, заступник головного редактора;

кандидат економічних наук, доцент, відповідальний секретар.

 

 

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Тетяна БУРОВА

Юрген ВАНГЕЛ

Інна ІРТИЩЕВА

Маріал ДУЧМАЛ

Сергій ЦИГАНОВ

Бегжан ТОРОБЕКОВ

Борис ПОГРІЩУК 

Сергій ЛУКІН

 

Володимир КРИЛЕНКО

 

Георгій СІГУА

 

Людмила НАЗАРОВА

Аміт  ГОЕЛ

 

Наталія  КОРНЄВА

доктор економічних наук, професор (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського);

доктор філософії PhD (Інститут дослідження світової економіки, м. Варшава, Польща);

доктор економічних наук, професор (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова);

доктор наук, габілітований, професор (Академія менеджменту і адміністрації в Ополе, Польща);

доктор економічних наук, професор (Київський національний університет імені Т. Шевченко);

доктор технічних наук, проректор з розвитку (Киргизький державний технічний університет імені І.Раззакова, Киргизія);

доктор економічних наук, професор (Тернопільський національний економічний університет);

доктор економічних наук, професор (Білоруський державний університет, Республіка Білорусь);

доктор економічних наук, професор (Миколаївська міська рада, Україна);

доктор економічних наук, старший науковий співробітник (Інститут економіки Тбіліського державного університету імені І.Джавахішвілі, Грузія);

доктор економічних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського);

доктор економічних наук, ( Лакхнауськийуніверситет, м.Лакхнау, Індія);

кандидат економічних наук, доцент (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна).