Деканат

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Розклад

 2. Розклад екзаменів

 3. Графік навчального процесу

 4. Графік контролю за самостійною роботою студентів факультету економіки на ІІ півріччя 2018-2019 н.р.

 5. Положення про факультет

 6. Положення про внутрішню агенцію із забезпечення якості вищої освіти

 7. Положення про організацію навчання на основі раніше здобутого освітнього рівня «молодший спеціаліст» (за скороченим терміном навчання)

 8. Концепція розвитку

 9. Стратегія розвитку

 10. Стандарти вищої освіти

 11. План роботи НМК на 2018-2019 н.р.

 12. План роботи внутрішньої агенції з якості освіти

 13. План роботи вченої ради на 2018-2019н.р.

 14. План роботи деканату 2018-2019

 15. План роботи відбіркової приймальної комісії факультету економіки на 2017-2018 н. р.

 16. План національно-патріатичного виховання на 2018-2019н.р.

 17. План профорієнтаційної роботи на 2018-2019

 18. План роботи внутрішньої агенції з якості освіти факультету економіки на 2018-2019 н.р.

 19. Звіт НДР НПП

 20. Звіт про виконання плану реалізації "Програми заходів із забезпечення якості освіти на факультеті економіки"

 21. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету економіки за 2018 р.

 22. Показники наукової та науково-технічної діяльності факультету економіки за 2018 р.

 23. Публікації науково-педагогічних працівників факультету економіки у 2018 р.

 24. Рейтинг студентів факультету економіки за результатами заліково-екзаменційної сесії 2018-2019 н.р.

 25. ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА УСТАНОВИ УКРАЇНИ, з якими укладено чинні договори (угоди) про освітньо-наукову та професійну діяльність