Проведення акредитаційної експертизи зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Проведення акредитаційної експертизи зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

З 17 по 19 грудня 2018 року на факультеті економіки  відбулася первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит" зі  спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

Експертна комісія була сформована у складі:

Голова комісії - Погріщук Галина Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету;

Єгоричева Світлана Борисівна, д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Коментарі