Освіта факультету економіки Миколаївського національного університету ім.. В.О. Сухомлинського є запорукою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці

by admin

Освіта факультету економіки Миколаївського національного університету ім.. В.О. Сухомлинського є запорукою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці

Продовжуючи практику доручення до участі в обговоренні та вивченні актуальних питань економічного сьогодення, представниками факультету економіки прийнято участь в роботі круглого столу на тему «Сучасний ринок актуальних професій: українські реалії», який проведено з ініціативи та на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. В обговорені питань сучасного стану вітчизняного ринку праці  прийняли участь студенти 4 курсу спеціальності менеджмент під керівництвом заступника декана факультету економіки, кандидата економічних наук Слюсаренка А.В.

Загальна атмосфера круглого столу прийняла форму гострої дискусії адже обговорення проходило з обґрунтуванням різних точок зору, які відстоювались керівниками діючих суб’єктів підприємницької діяльності, а саме Бєльським В.А. (ПП «ТФ-РЕНЕСАНС») та Євсєєвим В.Б. (Регіональний інноваційний кластер RinoHub), а також представниками вищих навчальних закладів. Загальна інформація стосовно стану ринку параці була надана представником обласного центру зайнятості з актуалізацією питань рівнів заробітної платні та переліку  популярних професій на Миколаївщині та Україні.

Визначеними були ключові аспекти  та проблеми, які мають як деструктивний так і конструктивний вплив на стан держави вцілому. Представниками бізнесу висловлено думки стосовно необхідності зміни підходів до надання вищої освіти та осучаснення діючих підходів, які мають забезпечити гнучкість молодих фахівців в умовах динамічних змін. Вони наполягали на врахуванні капіталістичних підходів до формування спеціалістів і визначенні цінностей фахових компетенцій випускників. Визначеними були проблеми трудової міграції українського населення та сутнісних деформацій в розумінні ринку праці загалом.

До процесу обговорення питань формування нових підходів в освіті відповідно до вимог ринку праці та шляхів покращення підготовки конкурентоспроможних професіоналів активно долучались студенти факультету адже дискусія мала практичний характер і учасники надавали вичерпні відповіді на поставленні питання. Результатом участі є формування додаткових компетенцій у студентів та осучаснення розуміння ринку праці і місця в ньому сучасного студента, який має виключні позиції конкурентоспроможності в силу вичерпної обізнаності стосовно його механізмів та вимог. 

Коментарі