II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

by Lena

II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз і аудит як інформаційна система для економічної безпеки підприємства в конкурентному середовищі»

26 лютого 2019 року в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз і аудит як інформаційна система для економічної безпеки підприємства в конкурентному середовищі».

В конференції прийняло участь більше 100 учасників з Миколаївського національноо університету імені В. О. Сухомлинського, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Тернопільського національного економічного університету, Одеської національної академії харчових технологій та з ПП Аудиторської фірми «Плато-Аудит».

На конференції було розглянуто актуальні питання стосовно проблем обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі управління бізнесом.

Завантажити матеріали до II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції можна за посиланням.

Коментарі