Акредитаційна експертиза

by admin

Акредитаційна експертиза

З 13 грудня по 15 грудня 2018 року включно працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Управління персоналом і економіка праці" зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у складі:
- директору Інституту економіки та бізнес-освіги Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор економічних наук, професор, голова комісії
Чирва Ольга Григорівна
- завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент
Коваль Віктор Васильович

Коментарі